Обективи

Обективът за видеонаблюдение е оптичен елемент, който фокусира светлината, отразена от обекта, който се наблюдава, върху сензора на камерата. Обективът е отговорен за качеството на изображението, което се записва от камерата.